Przeglądaj obiekty (razem 22)

  • Etykiety: czas

PAE_MO_0761_01.pdf
mapa ukazuje zwyczajowy termin odwiedzania położnicy ; zawarto na niej następujące informacje: VIII. Odwiedzanie i obdarowywanie położnicy po połogu. 36. Zbadać, czy we wsi istnieje zwyczaj odwiedzania położnicy? c) Czy termin odwiedzania…

PAE_MO_0752_01.pdf
mapa ukazuje niektóre zakazy związane ze zbyt długim karmieniem dziecka ; zawarto na niej następujące informacje: 65. W jakim terminie odłącza się dziecko od piersi? a) przed I wojną światową? b) w jakim - obecnie? Czy u wszystkich…

PAE_MO_0751_01.pdf
mapa ukazuje niektóre terminy odłączania dziecka od piersi ; zawarto na niej następujące informacje: 65. W jakim terminie odłącza się dziecko od piersi? W jakim a) przed I wojną światową? b) w jakim - obecnie? Czy u wszystkich jednakowo?…

PAE_MO_0676_01.pdf
mapa ukazuje zwyczaj wręczania przez matkę dziecku zasuszonego czepka ; zawarto na niej następujące informacje: VI. Położna, „babka ", „babiąca ", akuszerka. Ich wybór, znaczenie oraz funkcja w ludowych zwyczajach i obrzędach…

PAE_MO_0663_01.pdf
mapa ukazuje funkcjonowanie babek w środowisku wiejskim w XX wieku ; zawarto na niej następujące informacje: VI. Położna, „babka", „babiąca", akuszerka. Ich wybór, znaczenie oraz funkcja w ludowych zwyczajach i obrzędach urodzinowych.…

PAE_MO_0602_01.pdf
mapa ukazuje zwyczaj kojarzenia małżeństw z udziałem swata w ujęciu chronologicznym ; zawarto na niej następujące informacje: 15. Czy współcześnie zdarza się, że za zgodą rodziców kawalera osoba trzecia „idzie w swaty" ? celem…

PAE_MO_0578_01.pdf
mapa ukazuje dzień tygodnia, w którym zapraszano na wesele ; zawarto na niej następujące informacje: 44. Na jaki czas przed weselem zaprasza się? Czy są wskazania, aby prosić w określonym dniu tygodnia? Zapraszano: 1 – wtorek, 2 –…

PAE_MO_0577_01.pdf
mapa ukazuje termin trzecich zaproszeń na wesele ; zawarto na niej następujące informacje: 44. Na jaki czas przed weselem zaprasza się? Zapraszano: 1 – w dzień ślubu, 2 – w przeddzień wesela, 3 – inne, 4 – brak informacji, 5 – brak…

PAE_MO_0576_01.pdf
mapa ukazuje termin drugich zaproszeń na wesele ; zawarto na niej następujące informacje: 44. Na jaki czas przed weselem zaprasza się? Zapraszano: 1 – tydzień przed weselem, 2 – na kilka dni przed weselem, 3 – w przeddzień wesela, 4…

PAE_MO_0575_01.pdf
mapa ukazuje termin pierwszych zaproszeń na wesele ; zawarto na niej następujące informacje: 44. Na jaki czas przed weselem zaprasza się? Zapraszano: 1 – tydzień przez weselem, 2 – dwa tygodnie przed weselem, 3 – trzy tygodnie i więcej…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2