Przeglądaj obiekty (razem 8)

  • Etykiety: dom podcieniowy

Alfabetyczny spis miejscowości stałej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje występowanie różnych form chałup na obszarach peryferyjnych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Chałupy ze stajniami pod jednym dachem, i wewnętrznymi przejściami. Parterowe, - szerokofrontowe – ustawione w jednym…

Alfabetyczny spis miejscowości stałej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje występowanie nazw podcieni w ścianie szczytowej ; zawarto na niej następujące informacje: A. Nazwy podcieni w szczycie. 1 – „wystawa” i pokrewne, 2 – „przeddomk”, 3 – „przyłap”, 4 – „poddaszek”, 5 –…

Alfabetyczny spis miejscowości stałej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje formy podcieni szczytowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Podcienie słupowe. Chałupy wąskofrontowe z głównym wejściem z podcienia, - z sienią korytarzową. 1 – z podcieniem pełnofrontowym, 2 – z podcieniem…

Alfabetyczny spis miejscowości stałej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje rozplanowanie chałup wąskofrontowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Chałupy wąskofrontowe bez podcienia (por. mapę 224). 1 – z małą sienią bez pomieszczeń gospodarczych pod jednym dachem, 2 – z sienią…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje podcieniowe chałupy szerokofrontowe ; zawarto na niej następujące informacje: A. Chałupy szerokofrontowe z podcieniem w ścianie dłuższej. W wiejskich chałupach. 1 – z podcieniem pełnofrontowym, 2 – z podcieniem częściowym…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje chałupy z podcieniami w ścianie szczytowej ; zawarto na niej następujące informacje: A. Wiejskie chałupy z podcieniem w ścianie szczytowej. Chałupy wąskofrontowe z podcieniami w szczytach. 1 – z podcieniem pełnofrontowym, 2…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2