Przeglądaj obiekty (razem 11834)

  • Etykiety: kultura materialna

PAE_F_16.15.I_710.63.8_01.jpg
fotografia przedstawia fragment czterokołowego wozu roboczegoUwaga:Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje pieczątka "praca sezonowa" z datą maj 1965

PAE_MO_0471.pdf
mapa ukazuje zastosowanie miary łokciowej ; zawarto na niej następujące informacje: Jak mierzyli i co na łokcie? Miarę łokciową wykorzystywano w: 1 –  budownictwie, 2 – do pomiaru ziemi, 3 – do mierzenia wełny, 4 – do mierzenia…

Alfabetyczny spis miejscowości stałej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje badania PAE nad hodowlą, rolnictwem i budynkami w 1955 roku ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – badania przeprowadzono, 2 – badania przeprowadzono – istnieją jednak braki w materiałach, 3 – 1-116 – czerwone…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - II, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje badania PAE nad rolnictwem i hodowlą w 1954 roku; zawarto na niej następujące informacje: 1 – badania przeprowadzono, 2 – badania przeprowadzono – istnieją jednak braki w materiałach, 3 – 1-116 – czerwone liczby w…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje występowanie brogów ; zawarto na niej następujące informacje: A. Brogi jako narzędzia do przechowywania nie wymłóconego zboża. 1 - istnieją od dawna, 2 - istnieją, ale pojawiły się dopiero w ostatnim półwieczu, 3 -…

PAE_MO_0089_01.jpg
mapa ukazuje cepy o bijakach krótkich lub długich ; zawarto na niej następujące informacje: Podział bijaków ze względu na ich długość. 1 - bijaki skrajnie długie (1,30-1,0 m), 2 - bijaki względnie długie (0,99-0,81 m), 3 - bijaki…

PAE_MO_0088_01.jpg
mapa ukazuje cepy z przewierconymi bijakami na tle zasięgów podstawowych typów cepów ; zawarto na niej następujące informacje: Cepy kapicowe, gązewkowe z przewierconym bijakiem i cepy typu ogniwkowego. 1 - z kapicą skórzaną na dzierżaku, 2…

PAE_MO_0368_01.jpg
mapa ukazuje chamełki ; zawarto na niej następujące informacje: A. Formy chamełek (zaginęły na początku XX w). 1 – podkładka w formie drewnianej, a w nowszych czasach drucianej obręczy, 2 – podkładka w formie wałka z trzciny lub nici…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - I, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje ciężkie motyki i ich funkcje przeżytkowe ; zawarto na niej następujące informacje: A. Motyki właściwe o jednym ostrzu, służące sporadycznie jako narzędzia pomocnicze do uprawy ziemi, odłogów, nowin, rozbijania stwardniałych…

PAE_MO_0170_01.jpg
mapa ukazuje występowanie drewnianych pługów bezkoleśnych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Pojawienie się pługów bezkoleśnych. 1 - przed 1880 rokiem, 2 - po 1880 roku. B. Inne oznaczenia. 3 - stwierdzono brak drewnianych…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2