Przeglądaj wystawy (razem 6)

Dorobek pracowników Polskiego Atlasu Etnograficznego (Cieszyn)

Zygmunt.jpg

Od 1998 roku cieszyńską pracownię Polskiego Atlasu Etnograficznego tworzą trzy osoby: dr hab. prof. UŚ Zygmunt Kłodnicki (obecnie emerytowany), dr hab. Agnieszka Pieńczak, dr Anna Drożdż. W latach 2011-2017 zespół atlasowy powiększył się o mgr Edytę Diakowską-Kohut (pracownik etatowy).

Uczestnicy projektu "Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I "

Bartłomiej Chromik.jpg

W projekcie uczestniczy 10 osób, z czego 4 głównych wykonawców (dr Agnieszka Pieńczak, dr hab. prof. UŚ Zygmunt Kłodnicki, mgr Joanna Koźmińska, mgr Edyta Diakowska-Kohut).

Prace dyplomowe oparte na materiałach PAE

Obrona jednej z seminarzystek prof. Kłodnickiego (18 maj 2012).jpg

W latach 2002-2014 na cieszyńskiej etnologii opracowano blisko 70 prac dyplomowych, opartych na materiałach źródłowych PAE.

Zbiory Pracowni PAE w Cieszynie

zielnikiIMG_6226_foto Julia Agnieszka Szymala.jpg

Zbiory cieszyńskiej Pracowni PAE są bogate i różnorodne. Obejmują wielotysięczne kwestionariusze, ankiety, fotografie, mapy oraz inne archiwalia stanowiące istotną część dorobku etnologicznego, dokumentując dziedzictwo kulturowe wsi polskiej, począwszy od końca lat 40. XX wieku. Ukazują one różne aspekty codzienności mieszkańców wsi nie tylko na terenach tzw. rdzennej Polski, ale też na obszarach, na których w wyniku zmian powojennych doszło do przerwania ciągłości kulturowej (tzw. ziemie zachodnie i północne). Większość z tych archiwaliów jest nieznana szerszej w obiegu naukowym, a reprezentuje unikatową wartość dokumentacyjną.

Piszą o nas

543007_294096157345025_1133287559_n.jpg

Informacje o Polskim Atlasie Etnograficznym w mediach.