Przeglądaj obiekty (razem 16)

  • Etykiety: dom szerokofrontowy

Alfabetyczny spis miejscowości stałej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje występowanie różnych form chałup na obszarach peryferyjnych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Chałupy ze stajniami pod jednym dachem, i wewnętrznymi przejściami. Parterowe, - szerokofrontowe – ustawione w jednym…

Alfabetyczny spis miejscowości stałej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje formy podcieni szczytowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Podcienie słupowe. Chałupy wąskofrontowe z głównym wejściem z podcienia, - z sienią korytarzową. 1 – z podcieniem pełnofrontowym, 2 – z podcieniem…

Alfabetyczny spis miejscowości stałej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje rozplanowanie chałup szerokofrontowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Rozplanowanie chałup asymetrycznych o układzie amfiladowym (por. mapy 213-215). 1a – jednoizbowe z komorą, 1b – dwuizbowe, 1c – dwuizbowe z…

Alfabetyczny spis miejscowości stałej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje występowanie chałup szerokofrontowych z dwiema sieniami przedzielonymi kominem ; zawarto na niej następujące informacje: A. Chałupy z paleniskiem do gotowania w kominie-kuchni, obsługiwane od strony komina-kuchni, - istniały w…

Alfabetyczny spis miejscowości stałej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje występowanie chałup z sienią podzieloną na dwa wnętrza; zawarto na niej następujące informacje: A. Chałupy dwuizbowe. Z paleniskiem w kominie-kuchni, -  istniały w XIX w., ale zaginęły, - istniały w latach 1956-1965. 1 –…

Alfabetyczny spis miejscowości stałej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje występowanie chałup symetrycznych z sienią nieprzechodnią ; zawarto na niej następujące informacje: A. Chałupy trójwnętrzne. Jednoizbowe: izba, sień i wnętrze gospodarcze. a) komora, – istniały w XIX w., ale zaginęły, -…

Alfabetyczny spis miejscowości stałej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje występowanie chałupy symetrycznej z sienią przechodnią ; zawarto na niej następujące informacje: A. Chałupy trójwnętrzne. Jednoizbowe: izba, sień i trzecie wnętrze. a) komora. – istniały w XIX w. ale zaginęły, - istniały…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2