Przeglądaj obiekty (razem 28)

  • Etykiety: przechowywanie plonów tymczasowe

PAE_F_11.13.VII_48.56.18_01.jpg
fotografia przedstawia kopice żniwneUwaga:Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 21 lutego 1969

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje różne sposoby zabezpieczania stogów i stert ; zawarto na niej następujące informacje: A. Sposoby izolowania stert i stogów od ziemi. 1 - ściółka z gałęzi lub ze słomy, 2 - żerdzie lub deski leżące luźno na ziemi, 3 - platformy na palach.…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje występowanie i zanikanie stogów oraz stert ; zawarto na niej następujące informacje: A. Występowanie i zanikanie stogów. 1 - stwierdzono istnienie stogów w czasie badań, 2 - stogi istniały, ale zanikły (za pamięci informatorów). B.…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje znaczenia wyrazów „stóg” i „sterta” ; zawarto na niej następujące informacje: A. Wyrazy typu "stóg", "stożek" oznaczają. 1 - okrągły stóg, 2 - czworokątną stertę, 3 - okrągły stóg i czworokątną stertę. B. Wyrazy typu "sterta" oznaczają.…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje występowanie nazw kołów wzmacniających stogi ; zawarto na niej następujące informacje: A. Nazwy kołów wzmacniających stogi. 1 - "stożyna", "stożysko", "stogowisko", "stożerysko" lub podobnie, 2 - "ścięzur", "ścienzor", "ścięzoro",…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje nazwy stogów na tle ich form i funkcji ; zawarto na niej następujące informacje: A. Nazwy stogów, tj. kopic o kolistej podstawie. 1 - "stóg", "stożek", 2 - "sterta", 3 - "bróg", 4 - "kopa", "kopniak". B. Zasięgi form i funkcji stogów. 5…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje występowanie różnych odmian stogów ; zawarto na niej następujące informacje: A. Stogi wzmocnione pionową tyką. 1 - na zboże nie wymłócone w snopach lub na słomę, 2 - na siano. B. Brogi bez wzmocnionej tyki. 3 - na zboże nie wymłócone,…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje występowanie stert, ich funkcje i nazwy ; zawarto na niej następujące informacje: A. Stwierdzono występowanie stert, tj. zbioru snopów, słomy lub siana, o podstawie czworobocznej. 1 - w PGR-ach i gospodarstwach chłopskich, 2 - tylko w…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje zasięgi zabezpieczenia kopic żniwnych przed opadami oraz nazwy snopów nakrywających kopice ; zawarto na niej następujące informacje: A. Zwarte zasięgi zabezpieczenia kopic przed opadami. I. poziomo-krzyżowych. II. pionowo-dookolnych. 1 -…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje zasięgi kopic pionowo-rzędowych i ich nazwy ; zawarto na niej następujące informacje: A. Zwarte zasięgi kopic pionowo-rzędowych. 1 - stwierdzone od dawna, 2 - XIX-XX w., 3 - nie stwierdzono występowania kopic pionowo-rzędowych. B. Nazwy…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2