O nas

"Cyfrowe Archiwum  Polskiego Atlasu  Etnograficznego" to strona powstała w  ramach projektu,  którego podstawowym celem  jest:

opracowanie  naukowe i cyfryzacja  zasobów archiwalnych  Polskiego Atlasu Etnograficznego, będących unikalnym źródłem historii wsi polskiej gromadzonej przez etnologów i folklorystów w II połowie XX wieku,

ochrona i zachowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym wsi polskiej poprzez udostępnienie bogatego dorobku atlasowego szerokiemu gronu odbiorców w sieci Internet - w odróżnieniu od innych archiwów etnograficznych Polski Atlas Etnograficzny (PAE) obejmuje całą Polskę, co pozwala na dokonywanie rozbudowanych analiz porównawczych nad zróżnicowaniem kulturowym wsi polskiej,

opracowanie elektronicznego katalogu wielotysięcznych i unikatowych ogólnopolskich materiałów źródłowych, w szczególności map, fotografii terenowych, ankiet i kwestionariuszy wywiadu, dokumentujących kulturę wsi polskiej w II połowie XX wieku. Pozwoli to zaistnieć zgromadzonym materiałom w obiegu naukowym, stając się  istotnym elementem dziedzictwa i kultury narodowej.

Pełny tytuł projektu: 

Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki", moduł 1.1 (edycja III)

https://scontent.fktw1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/238666196_4417429084987082_7431322732349212925_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_rgb565=1&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=yK6O8SA_9GEAX9aSzE9&_nc_ht=scontent.fktw1-1.fna&oh=fa01ad2cb452726da835b2bf52be46e4&oe=614333CC

Uniwersytet Śląski w Katowicach

kontynuacja projektu:

Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap II

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki", moduł Dziedzictwo narodowe 

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Partnerzy projektu:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN http://www.iaepan.edu.pl

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze http://www.ptl.info.pl/

Polski Instytut Antropologii http://www.fpia.org.pl/polski-instytut-antropologii

Czas realizacji: 1 edycja - 42 miesiące (11 lipca 2014-11 stycznia 2018), 2 edycja -  48 miesięcy (4 czerwca 2020-3 czerwca 2024)

Wysokość dofinansowania: 1 edycja547 878 zł, 2 edycja - 513 441 zł

Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Pieńczak, prof. UŚ

Zespół: 

1 edycja: Zygmunt Kłodnicki, Agnieszka Pieńczak, Edyta Diakowska-Kohut, Jacek Szczyrbowski, Michał Rauszer, Krzysztof Kasprzyński, Joanna Koźmińska, Bartosz Chromik, Krystian Firla, Sławek Szewieczek

2 edycja: Zygmunt Kłodnicki, Agnieszka Pieńczak, Krzysztof Kasprzyński, Joanna Koźmińska, Bartosz Chromik, Kamilla Księżnik, Krystian Firla, Sławek Szewieczek

Adres do korespondencji: 

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, pokój 119, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn, woj. śląskie

osoba kontaktowa:

dr hab. Agnieszka Pieńczak, prof. UŚ (48) 33 8546 176 ; e-mail: agnieszka.pienczak@us.edu.pl

Jesteśmy też na Facebooku: www.facebook.com/archiwumpae