Przejdź do treści
Cyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego

Mapy atlasowe

Mapy atlasowe - w dużym formacie

Fot. 1. Mapy atlasowe - w dużym formacie. Cieszyn, 6 czerwca 2013 (fot. Julia Agnieszka Szymala)

Dotychczasowe prace dokumentacyjne PAE zaowocowały opracowaniem ponad tysiąca map atlasowych, ukazujących wybrane aspekty kultury wsi polskiej II połowy XX stulecia (w formie przestrzennej i chronologicznej). Sporo z nich już opublikowano (770 map) – część z powstałej w ten sposób kolekcji znalazła się w siedmiu wielkoformatowych zeszytach poświęconych głównie kulturze materialnej (ogółem 372 map). 

Dalsze mapy publikowane są na łamach wydawanej od 1993 roku serii „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego”; poświęcono je wybranym zagadnieniom kultury duchowej i społecznej – głównie wiedzy i wierzeniom ludowym, obrzędowości weselnej i urodzinowej, a także pomocy sąsiedzkiej (ogółem 398 map). 

Mapy atlasowe opublikowane do tej pory są jednak trudno dostępne, z uwagi na niewielkie nakłady wydawnicze. Stąd też tworzenie jednej, spojnej, syntetycznej kolekcji tych obiektów w wersji cyfrowej pozwoli na ich włączenie do właściwego obiegu naukowego i popularnonaukowego.